Рустам Жириков - Адыгэ лъэпкъ Текст песни (слова)


«Сыадыгэщ», — жыс1эу си бгьэр къызогьэк!.
Си адыгэ ныпыр жьыбгьэм кърехьэк!.
Си адыгэ лъэпкъ и щагъэр хызодык!.
Удз щхъуант1агьэу ныпым вагъуэр холыдык!.

Адыгэ, адыгэ, си адыгэ лъэпкъ!
Срогушхуэр си щхьэр лъагэу, си адыгэ лъэпкъ!
Адыгэ, адыгэ, адыгэ лъэпкъ!
Срогушхуэ си щхьэр лъагэу

Адыгэ лъэпкъ!
Адыгэпсэу си уэрэдыр гум къо1ук1.
Дгъэщ1эращ1эу гущ1э лъащ1эм щ1ыдогъэк1.
Ди анэбзэр, тхыбзэр, хабзэр къыдохьэкК
Зи акъылым къимыт1асэм дапок1уэк1.

Адыгэ, адыгэ, си адыгэ лъэпкъ!
Срогушхуэр си щхьэр лъагэу,
Адыгэ лъэпкъ!
Адыгэ, адыгэ, адыгэ лъэпкъ!

Срогушхуэ си щьэр лъагэу,
Адыгэ лъэпкъ!
Ныбжьэгъугъэр зыгъэпэжыр ар ц1ыху пэжщ.
Зи лъэпкъ напэр зыхъумэжыр ар ц1ыху пэжщ.

Ди нэхъыжьхэм я нэмысыр нэхъэпэжщ.
Ар зетхьэфым хъунущ лъэпкъыр нэхъыбэж.
Адыгэ, адыгэ, си адыгэ лъэпкъ!
Срогушхуэ си щхьэр лъагэу

Адыгэ лъэпкъ!
Адыгэ, адыгэ, адыгэ лъэпкъ!
Срогушхуэ си щхьэр лъагэу,
Адыгэ лъэпкъ!


Текст песни (слова) Адыгэ лъэпкъ
 
 

Тексты песен Рустам Жириков являются собственностью правообладателей. Текст песни "Адыгэ лъэпкъ" представлен исключительно для ознакомления и личного пользования.
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Популярные тексты песен исполнителя Рустам Жириков
Популярные тексты песен
Новые тексты песен