Kristina Si — Тебе не будет больно (премьера клипа, 2017)

Producers: Vitaly Sechenov Kim , Irina Lapteva
Production Kimirsen.com
Director: Kate Yak @kate_yak
1st DOP: Alexey Rozhkov @rozhok3d
2nd DOP: Evgeny Keo
Stylist: Ksusha Smo
MUA: Ksenia Yarmak (SPB)
Copter/ camera assist: Igor Volkov
Editing: Ilya Astrakhantsev
Colorist: Timofey Goloborodko